Ege Bölge Müdürlüğü

Celal Bayar Üniversitesi 26 Ocak Dünya Gümrük Günü Bilgilendirme Toplamtısı

26 Ocak Dünya Gümrük Günü Bilgilendirme Toplantısı 27 Nisan 2017 tarihinde Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu ve Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü işbirliği ile gerçekleştirilmiştir.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İzmir Teftiş Grup Başkanı ve aynı zamanda Celal Bayar Üniversitesi UBYO Öğretim Görevlisi Başmüfettiş Sayın Dr. İrfan KALPALI moderatörlüğünde gerçekleştirilen toplantıya Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu Müdürü Sayın Prof. Dr. Ali Rıza GÖKBUNAR, Uluslararası Ticaret Bölüm Başkanı Sayın Prof. Dr. O. Murat KOÇTÜRK, Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Sayın Nihat KINIK, Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü İzmir Personel Müdürü Sayın Nurcihan ARAS, İzmir Gümrük Müşavirler Derneği Başkanı Sayın Taşkın DALAY ve Barsan Global Lojistik A.Ş. Ege Bölge Direktörü Sayın Cuma UYSAL katılmıştır.

Toplantıda, Celal Bayar Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu, Uluslararası Ticaret Bölümü ve Bankacılık ve Finans Bölümü öğrencilerinin, Gümrük ve Ticaret Bakanlığının görevleri, sorumlulukları, Dış Ticaretteki rolü ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Personel alımının nasıl gerçekleştiğine ilişkin bilgilendirme yapılmıştır. Ayrıca Gümrük Müşavirlerinin yetki ve sorumlulukları ile nasıl Gümrük Müşaviri olunacağı ve dış ticaret sektöründe iş hayatına atıldıklarında özel sektörün kendilerinden beklentileri hakkında katılımcıların bilgilenmeleri sağlanmıştır. Toplantı katılımcılarca yöneltilen soruların karşılanmasıyla sona ermiştir.