Bölge Müdürlüğümüzce ZF LEMFÖRDER AKS Modülleri San. ve Tic. A.Ş. Firmasına Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası Verildi.

21.05.2014 tarih ve   29006 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği kapsamında Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası almak üzere başvuran ve yapılan inceleme ve araştırmalar sonucu gerekli şartları taşıdığı anlaşılarak başvurusu uygun bulunan ZF LEMFÖRDER AKS Modülleri San. ve Tic. A.Ş. Firmasına  adına Götürü Teminat yetkisini haiz 04/08/2017 TR/AEOF/17350016 no.lu  Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası  Bölge Müdürlüğü Makamında Bölge Müdür Yardımcımız Sayın Şükrü SABAH tarafından firma yetkililerine teslim edilmiştir.