Ege Bölge Müdürlüğü

Bölge Müdürlüğümüzce Schneider Elektrik San. Ve Tic. A.Ş Firmasına Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası Verildi

21.05.2014 tarih ve   29006 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği kapsamında Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası almak üzere başvuran ve yapılan inceleme ve araştırmalar sonucu gerekli şartları taşıdığı anlaşılarak başvurusu uygun bulunan Schneider Elektrik San. Ve Tic. A.Ş adına Bölge Müdürlüğümüzce düzenlenen 29/05/2017 tarihli, TR/AEOF/17350008 no.lu  Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası ve bu kapsamda 29/05/2017 tarihli Götürü Teminat yetkisi ile AT1735005-EUR1735004 no.lu Onaylanmış İhracatçı Yetkisi 01/06/2017 tarihinde Bölge Müdürlüğü Makamında Bölge Müdürümüz Sayın Nihat KINIK tarafından firma yetkililerine teslim edilmiştir.