Bölge Müdürlüğümüzce POLİBAK Plastik Film San. Ve Tic. A.Ş. Firmasına Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası Verildi.

21.05.2014 tarih ve   29006 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği kapsamında Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası almak üzere başvuran ve yapılan inceleme ve araştırmalar sonucu gerekli şartları taşıdığı anlaşılarak başvurusu uygun bulunan POLİBAK PLASTİK FİLM SAN. VE TİC. A.Ş. Firmasına Götürü Teminat, A.TR ve EUR. MED yetkisini haiz 14/07/2017 TR/AEOF/17350012 no.lu  Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası  Bölge Müdürlüğü Makamında Bölge Müdürümüz Sayın Nihat KINIK tarafından firma yetkililerine teslim edilmiştir.