Bölge Müdürlüğümüzce PETKİM Petrokimya Holding A.Ş. Firmasına adres değişikliği yapılarak Yetkilendirilmiş Yükümlü Setifikası verildi.

 

21.05.2014 tarih ve   29006 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği kapsamında Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası almak üzere başvuran ve yapılan inceleme ve araştırmalar sonucu gerekli şartları taşıdığı anlaşılarak başvurusu uygun bulunan PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. adına Bölge Müdürlüğümüzce düzenlenen 11.05.2016 tarihli ve TR/AEOF/16350002 sayılı Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikasında adres değişikliği yapılarak yeniden tanzim edilen belge 10/05/2017  tarihinde Bölge Müdürlüğü Makamında Bölge Müdürümüz Sayın Nihat KINIK tarafından firma yetkililerine teslim edilmiştir.