Bölge Müdürlüğümüzce KT&G Tütün Mamülleri Firmasına Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası

21.05.2014 tarih ve   29006 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği kapsamında Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası almak üzere başvuran ve yapılan inceleme ve araştırmalar sonucu gerekli şartları taşıdığı anlaşılarak başvurusu uygun bulunan  KT&G Tütün Mamülleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Firması adına düzenlenen 28.05.2019 tarihli, TR/AEOF/19350006 no.lu  Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası  Bölge Müdürlüğü Makamında Bölge Müdürümüz Sayın Nihat KINIK tarafından firma yetkililerine teslim edilmiştir.