Bölge Müdürlüğümüzce KASTAŞ Sızdırmazlık Teknolojileri A.Ş. Firmasına Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası verildi.

21.05.2014 tarih ve   29006 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği kapsamında Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası almak üzere başvuran ve yapılan inceleme ve araştırmalar sonucu gerekli şartları taşıdığı anlaşılarak başvurusu uygun bulunan  KASTAŞ Sızdırmazlık Teknolojileri A.Ş. Firması adına düzenlenen  Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası  Bölge Müdürlüğü Makamında Bölge Müdürümüz Sayın Nihat KINIK tarafından firma yetkililerine teslim edilmiştir.