Bölge Müdürlüğümüzce JTI Tütün Ürünleri San.A.Ş. Firmasına Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası Verildi

21.05.2014 tarih ve   29006 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği kapsamında Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası almak üzere başvuran ve yapılan inceleme ve araştırmalar sonucu gerekli şartları taşıdığı anlaşılarak başvurusu uygun bulunan JTİ Tütün Ürünleri San. A.Ş. Firmasına Götürü Teminat yetkisini haiz TR/AEOF/17350013 no.lu  Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası Bölge Müdür Yardımcımız Sayın Şükrü SABAH tarafından firma yetkililerine teslim edilmiştir.