Ege Bölge Müdürlüğü

Bölge Müdürlüğümüzce Elmas Grup Lojistik Taşımacılık Depolama Dağıtım ve Tic. A.Ş. Firmasına verilen Yetkilendirilmiş Yükümlü Setifikasına İzini Alıcı Yetkisi Eklendi.

21.05.2014 tarih ve   29006 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği kapsamında Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası almak üzere başvuran ve yapılan inceleme ve araştırmalar sonucu gerekli şartları taşıdığı anlaşılarak başvurusu uygun bulunan Elmas Grup Lojistik Taşımacılık Depolama Dağıtım ve Tic. A.Ş. adına daha önce Bölge Müdürlüğümüzce düzenlenen 16.07.2014 tarihli ve TR/AEOF/14350002 sayılı  Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası ve bu kapsamda verilen  İzinli Gönderici yetkisine, bu defada 04.04.2017 tarihli  İA1735001  İzinli Alıcı yetkisi eklenerek 07.04.2017 tarihinde Bölge Müdürlüğü Makamında Bölge Müdürümüz Sayın Nihat KINIK tarafından firma yetkililerine teslim edilmiştir.