Bölge Müdürlüğümüzce Dentaş Ambalaj ve Kağıt San. A.Ş. Firmasına Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası Verildi.

21.05.2014 tarih ve   29006 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği kapsamında Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası almak üzere başvuran ve yapılan inceleme ve araştırmalar sonucu gerekli şartları taşıdığı anlaşılarak başvurusu uygun bulunan  Dentaş Ambalaj ve Kağıt San. A.Ş. adına  26/03/2018 tarihli, TR/AEOF/18350003 no.lu Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası  düzenlenmiş ve Bölge Müdürlüğü Makamında Bölge Müdürümüz Sayın Nihat KINIK tarafından firma yetkililerine teslim edilmiştir.