Bölge Müdürlüğümüzce Akdeniz Kimya San.ve Tic.A.Ş. Firmasına Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası Verildi.

21.05.2014 tarih ve   29006 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği kapsamında Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası almak üzere başvuran ve yapılan inceleme ve araştırmalar sonucu gerekli şartları taşıdığı anlaşılarak başvurusu uygun bulunan AKDENİZ Kimyasal Ürünler Pazarlama İç ve Dış Ticaret A.Ş. firması adına  28/07/2017 tarihli, TR/AEOF/17350015 no.lu  Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası  düzenlenmiş ve Onaylanmış İhracatçı Yetkisi (A.TR-EUR.MED) verilmiştir. Ayrıca, AKDENİZ Kimya San. ve Tic. A.Ş. firması adına Götürü Teminat yetkisini haiz 28/07/2017 tarihli, TR/AEOF/17350014 no.lu  Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası  verilmiştir.
Düzenlenen setifikalar, Bölge Müdürlüğü Makamında Bölge Müdürümüz Sayın Nihat KINIK tarafından firma yetkililerine teslim edilmiştir.