Ege Bölge Müdürlüğü

Bio Güvenlik Eğitimi

Bölge Müdürlüğümüzde GDO Konusunda Eğitim Düzenlenmiştir

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü koordinatörlüğünde, "Biyogüvenlik Kanunu", "Genetik Yapısı Değiştirilmiş Organizmalar ve Ürünlerine Dair Yönetmelik", "Biyogüvenlik Kurulu ve Komitelerin Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik" ve biyogüvenlik uygulamaları ile ilgili olarak 09 - 10 Kasım 2015 tarihlerinde Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü personeline -55 kişiye-  eğitim programı düzenlenmiştir.
Bakanlığımız Eğitim Dairesi Başkanlığı Eğitim görevlisi Durdu GÜNEŞ’in gözlemci olarak katıldığı, İzmir Personel Müdürü Mustafa YUMUŞAK’ın yönetimindeki Program Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Kaptan KILIÇ’ın açılış konuşmasıyla başlamış, Prof. Dr. Hakan YARDIMCI, Prof. Dr. Serkan URANBEY, Dr. İsa ÖZKAN, Dr. Seval ÜNALAN ve Müh. Fatih KAYA sunum yapmasının ardından, İzmir Gümrük Müdürü Musa HAN, Md. Yrd. V. Kenan Şahin, Şef Hasan UYSAL ve Muayene Memuru Muharrem Lütfü DURMUŞ tarafından Gümrük uygulamaları ve sorunları hakkında bilgi aktarımı yapılmış, Akabinde saha uygulamasına geçilerek gemide numune alma ve liman gezisiyle program sonlanmıştır.