Ege Bölge Müdürlüğü

İzmir Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü

 Hakkında  
 Hizmet Binası
 Yapılan İşlemler
 Yönetici
 İletişim
 İstatistik
 Resimler
 

 


Hakkında

Müsteşarlığımız Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünün 30.05.2006 tarih ve 3429 sayılı yazıları eki Devlet Bakanlığı Makamının 26.05.2006 gün ve 3413 sayılı onayı ile yürürlüğe giren Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Teşkilatı Kaçakçılık, İstihbarat, Narkotik ve Operasyon birimleri ile Adli Kolluk Görevlilerinin Görev ve Çalışma Yönergesi ile Müdürlüğümüz merkez adli kolluk olarak görevlendirilerek ismi İzmir Kaçakçılık İstihbarat ve Narkotik Gümrük Muhafaza Müdürlüğü olarak değiştirilmiştir. 640 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulan Bakanlığımız taşra teşkilatının Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri ile bunlara bağlı Gümrük Müdürlükleri, Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlükleri, Tasfiye İşletme Müdürlükleri, Laboratuar Müdürlükleri ve Personel Müdürlükleri şeklinde örgütlenmesine ilişkin kararname 22.12.2011 tarihli 28150 sayılı resmi gazetede yayımlanmıştır. Bakanlığımız taşra teşkilatının yeniden yapılması nedeniyle isim ve unvan değişikliğine gidilerek Müdürlüğümüz ismi İzmir Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü olarak değiştirilmiştir.


 

Hizmet Binası

İzmir İli Konak İlçesi Akdeniz Mahallesi 85 pafta, 1015 ada ve 1 parsel no.da bulunan Maliye Hazinesince Gümrük İdaresi ve Polis Merkezi olarak 15.07.1934 tarihinde tahsis edilen 520 m²’lik binanın 2.nci katında faaliyet gösteren Müdürlüğümüz hizmet binası, (1) Müdür Makam Odası, (1) İstihbarat ve Risk Değerlendirme Bölge Amirliği, (1) Kaçakçılık ve Narkotik Bölge Amirliği, (1) İstihbarat/Risk Değerlendirme ile Kaçakçılık Kısım Amirliği, (1) Bilgi İşlem ve Teknik Hizmetler ile Narkotik Kısım Amirliği Odası, (3) İfade ve Toplantı Odası, (1) Müdürlük Büro, (1) Nezarethane ve Avukat Görüşme Odası (1) Arşiv odası olmak üzere toplam (11) odada faaliyet göstermektedir.


 

Yapılan İşlemler

İzmir Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 164.maddesi ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu gereğince, doğrudan görevli olduğu kaçakçılığı önleme, izleme ve soruşturmanın yanı sıra 4458 Sayılı Gümrük Kanunu, Bakanlığımızın kuruluşunu düzenleyen 640 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile buna bağlı olarak çıkarılan 21.02.2012 tarihli Bakanlık Makamı onaylı Taşra Teşkilatı Çalışma Yönetmeliği ile diğer Tüzük, Yönetmelik, Genelge ve Talimatlarla belirlenen görevleri yerine getirmektedir. <br />Bu yetkiler çerçevesinde; Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü görev sahasında bulunan toplam (6) ilde (İzmir, Manisa, Uşak, Afyonkarahisar, Aydın, Denizli) kaçakçılığın önlenmesi, izlenmesi ve soruşturması için gerekli veya yararlı olabilecek bütün faktörler ile olmuş veya olması muhtemel kaçakçılık olaylarına ilişkin tüm bilgilerin toplanması, değerlendirilmesi ve neticelendirilmesi, 24 saat esasına göre Müdürlüğümüzce ifa edilmektedir.


 

Yönetici


Cihan ÇELİK
Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürü


İletişim

TEL 0 232 445 12 59 /0 232 489 03 23
FAKS 0 232 489 06 65
E-MAIL izmirkim@gtb.gov.tr
ADRES Atatürk Cad. No:75 Kat:2 Pasaport/İZMİR

 


İstatistik

KAÇAK YAKALAMA OLAYLARI

  2014 2015 2016
  OLAY SAYISI DEĞERİ(TL) OLAY SAYISI DEĞERİ(TL) OLAY SAYISI DEĞERİ(TL)
TEKEL 58 864.045 181 1.782.637 111 657.840
AKARYAKIT  12 55.576.034 8  100.385.358 11 2.206.382
UYUŞTURUCU  13 4.560.897 11  220.902 10 2.265.234
ÇEŞİTLİ TİCARİ EŞYA 73 65.061.821  83  35.492.574 102 58.807.324
İNSAN KAÇAKÇILIĞI 6 - 15 778 Kişi 5 102 Kişi
TOPLAM 162 126.062.797 298 137.881.473 239 63.936.780

 


Resimler