Ege Bölge Müdürlüğü

Ar-Ge Faaliyetleri

1. İzmir Limanı İş Akışı ve İşlem Süreçlerinin İncelenmesi

Başbakanlığın 2012/6 sayılı Genelgesinde; ülkemizin 2023 yılı 500 milyar dolar ihracat hedefi göz önünde tutularak bu hedefe varmada önemli yer tutan "Tek Pencere" uygulamasının önemi vurgulanmış ve bu konudaki çalışmaların koordinasyonu da Bakanlığımıza verilmiştir.

Bu bağlamda, Bölge Müdürlüğümüzce 2012 yılı Mayıs ayında; Türkiye'nin başta gelen ithalat ve ihracat limanlarından olan İzmir Limanındaki iş akışları ve işlem süreçlerinin incelenmek üzere bir heyet oluşturulmuştur. Liman İşletme Müdürlüğünün liman giriş ve çıkışlarında manuel olarak yaptıkları kayıtları modernizasyon planı dahilinde elektronik ortama aktarma sürecinde olduğu da dikkate alınarak, Bölge Müdürlüğümüzce oluşturulan heyete, Liman tarafından oluşturulan heyetle müşterek çalışma yapma ve gümrüğün sisteminin Liman İşletmesinin sistemine entegre edilmesi yönünde talimat da verilmiştir.

Bu çalışmadan amaç; Gerek Liman işletmesi gerekse gümrük idaresince yapılmakta olan işlemlerin basitleştirilerek, iş akışlarındaki gereksiz süreçleri kaldırmak, iş akışını daha rasyonal ve akıcı hale getirmek ve böylece ülke ekonomisine daha fazla faydayı sağlamaktır. Bu çerçevede yürütülen çalışmalar sonucunda, görevlendirilen heyetçe tanzim edilen 2013-1 sayılı 05.02.2013 günlü İnceleme Raporu Bakanlığımızın ilgili birimlerine gönderilmiştir.

2. Personelimizin akademik eğitimlerine katkı sağlanması

Bölge Müdürlüğümüzce Yaşar Üniversitesi arasında yapılan lisansüstü işbirliği protokolüyle personelimize uygun şartlarda uluslararası ticaret, işletme gibi alanlarda egitim alma olanağı sağlanmıştır.

Söz konusu Protokol gereğince; Bölge Müdürlüğünde ve Bölge Müdürlüğüne bağlı olarak görev yapan Müdürlüklerdeki memurlar, memurların eş, çocukları ve kardeşleri 2012 – 2013 öğretim yılı içerisinde Yaşar Üniversitesinin Lisansüstü Programlarına kayıt yaptırabileceklerdir.

3. Personelin Yabancı Dil Bilgilerinin geliştirilmesi için yapılan çalışmalar

Günümüzde yabancı dil bilgisinin öneminden hareketle, Bölge Müdürlüğü olarak personelimizin bu konudaki bilgilerinin geliştirilmesi için yaptığımız araştırma sonucunda bu alanda kendisini kanıtlamış olan İzmir İngiliz Kültür Dil Okulları ile Protokol yaptık. Bu eğitimden Gümrük idaresinde çalışan personelimiz ve gümrüklerin en yakın çalışma partneri konumunda bulunan Gümrük Müşavir ve Yardımcılarıda yararlanabilecektir.

4. Personelin katılımına açık yarışma düzenlenmesi

Bölge Müdürlüğümüz Araştırma Geliştirme Merkezince(EGARGEM), gümrük idarelerinin yaptıkları işlemlerin daha etkin, hızlı ve güvenli yapılması için; uygulanabilir yeni fikir, yöntem uygulama usul ve easlarının geliştirilmesi amacıyla, personel arasında yarışma yapılmasına karar verilmiştir. Yarışmalar tüm Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü personelinin katılımına açıktır. Bu kapsamda, Bölge Müdürlüğümüzce "işlemlerin daha etkin, hızlı, güvenli yapılması için uygulanabilir yeni fikir, metot, yöntem, uygulama usul ve esaslarının geliştirilmesi" konulu yarışma ile personel arasından "Güleryüzlü Personel" ve gümrük temalı "Fotoğraf Yarışması" düzenlenmiştir.